WebDesign door NetLife B.V. / Copyright © 2019/2020  Villa Lasata / Alle rechten voorbehouden 


Site Policy
Algemeen
De www.lasata.nl site, hierna genoemd Villa Lasata, verleent u hierbij toegang tot  www.lasata.nl en www.lasata.be  (hierna genoemd:  Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Villa Lasata en derden zijn aangeleverd. Villa Lasata behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduid aanbod, offerte of reservering door Villa Lasata.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aanwezige informatie, foto’s en video’s worden aangeboden ter informatie, zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Villa Lasata.
In het bijzonder zijn eventueel gepubliceerde prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Villa Lasata doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen ook zelf inhoud plaatsen op de Website, in de vorm van reacties. Villa Lasata oefent hierop geen actieve voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Villa Lasata zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Villa Lasata en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Villa Lasata, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer, als onderdeel van onze site policy, kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens grotendeels via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van een relatie, het communiceren het uitvoeren van overeenkomsten ter zake diensten/services en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze basis gegevens bevinden zich primair in het datacenter van de door Villa Lasata gekozen web hosting partner en worden voor gebruik benut door IT-voorzieningen van Villa Lasata.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit door ons aan derden verstrekt.

Google Analytics, LeadLabs, AddThis, Comm100, Social Media

Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics, LeadLabs en andere providers om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door deze bedrijven opgeslagen op servers, soms in de Verenigde Staten. Lees bijvoorbeeld het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google en andere providers gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google of andere partijen niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

Facebook, Instagram, Twitter etc.

Op deze site kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken zoals o.a Google+, Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Google, Facebook, Instagram en Twitter, etc. zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u bijvoorbeeld de privacyverklaring van Facebook, Instagram en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.
Via onze website worden o.a. cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst, LeadLabs, als onderdeel van bezoekersregistratie en het registreren van aanvragen over meer informatie betreffende onze producten en services.
Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en onze service en communicatie mogelijkheden te optimaliseren. Deze derde partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier absoluut geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Villa Lasata heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend mailadres: villa@lasata.nl.

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring, als onderdeel van onze site policy, aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze Privacy verklaring is geďnspireerd op die van ictrecht.nl/privacyverklaring/